رفتن به محتوای اصلی
x

تحصیلات تکمیلی

اهم فعاليت‌هاي تحصيلات تكميلي دانشكده عبارتند از:

• برگزاري جلسات شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده و طرح و تصويب پيشنهاد پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري.
• پيگيري و ارجاع مصوبات كميته برنامه‌ريزي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.
• بازنگري آيين نامه‌ها و بررسي مشكلات مربوطه به منظور ارايه نظريات دانشكده به شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.
• بررسي درخواست‌هاي مربوط به تغيير يا اصلاح عنوان پايان نامه‌ها يا رساله‌هاي دكتري و طرح و تصويب در شوراي تخصصي تحصيلات تكميلي دانشكده.
• ورود اطلاعات پروپوزال‌ها، نمرات، صورت جلسه دانش آموختگي و ... در سیستم گلستان.
• هماهنگي براي ثبت نام دانشجويان جديد و انتخاب واحد و ترميم واحد دانشجويان تحصيلات تكميلي.
• هماهنگي براي ارايه دروس تحصيلات تكميلي و همكاري با اداره آموزش دانشكده براي برنامه ريزي.
• هماهنگي و پيگيري‌هاي لازم براي برگزاري آزمون‌هاي جامع آموزشي و پژوهشي دوره دكتري.
• هماهنگي براي برگزاري جلسات دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري.
• برگزاري مصاحبه‌هاي مربوط به مرحله دوم آزمون دكتري تخصصي و جمع‌بندي نهايي امتياز افراد واجد شرايط ورود به دوره.
• بررسي و پيگيري گشايش دروس جديد در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و بررسي و پيگيري رشته‌هاي جديد در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري.
• بررسي مدارك و تعيين امتياز اساتيد متقاضي ظرفيت تشويقي.
• بررسي مدارك و تعيين امتياز اساتيد راهنماي نمونه و دانشجويان نمونه تحصيلات تكميلي دانشكده.

دکتر محمد محسن مومنی

شیمی فیزیک
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
  • تلفن: 03133913273
شماره اتاق : 517
اکرم رضوانی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
  • تلفن: 03133913246

رشته ها و سرفصل ها

پیوست اندازه
گرایش شیمی آلی (3.43 مگابایت) 3.43 مگابایت
گرایش شیمی تجزیه (8.05 مگابایت) 8.05 مگابایت
گرایش شیمی فیزیک (1.61 مگابایت) 1.61 مگابایت
گرایش شیمی معدنی (2.25 مگابایت) 2.25 مگابایت
گرایش نانو شيمي (539.73 کیلوبایت) 539.73 کیلوبایت

فرم ها و راهنماهای کارشناسی ارشد

پیوست اندازه
۱- راهنمای تعیین استاد راهنما (883.28 کیلوبایت) 883.28 کیلوبایت
۲- راهنمای نحوه نگارش پروپوزال (192.64 کیلوبایت) 192.64 کیلوبایت
۳- قالب پروپوزال (156.94 کیلوبایت) 156.94 کیلوبایت
۴- راهنمای ثبت پروپوزال (574.37 کیلوبایت) 574.37 کیلوبایت
۵- شیوه نامه تدوین چکیده انگلیسی پایان نامه (کارشناسی ارشد) (64.62 کیلوبایت) 64.62 کیلوبایت
۶- شیوه نامه تدوین پایان نامه (کارشناسی ارشد) (1.89 مگابایت) 1.89 مگابایت
۷- راهنمای درخواست دفاع (1.75 مگابایت) 1.75 مگابایت
۸- ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (155.01 کیلوبایت) 155.01 کیلوبایت
۹- مهلت انجام اصلاحات پایان نامه پس از برگزاری جلسه دفاع (231.7 کیلوبایت) 231.7 کیلوبایت
۱۰- راهنماي انجام مراحل فارغ التحصیلی (113.46 کیلوبایت) 113.46 کیلوبایت
۱۱- معرفی نامه دانشجو جهت صدور پایان نامه (23.74 کیلوبایت) 23.74 کیلوبایت
۱۲- هزینه تایپ و تکثیر پایان نامه (124.22 کیلوبایت) 124.22 کیلوبایت

فرم های دکتری

پیوست اندازه
۱- راهنمای تعیین استاد راهنما (883.28 کیلوبایت) 883.28 کیلوبایت
۲- راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (467.76 کیلوبایت) 467.76 کیلوبایت
۳- فرم درخواست آزمون جامع آموزشی (51 کیلوبایت) 51 کیلوبایت
۴- راهنمای نحوه نگارش جامع پژوهشی ۱ و ۲ (192.86 کیلوبایت) 192.86 کیلوبایت
۵- فرم درخواست آزمون جامع پژوهشی ۱ (62.5 کیلوبایت) 62.5 کیلوبایت
۶- قالب جامع پژوهشی ۱ (58.5 کیلوبایت) 58.5 کیلوبایت
۷- فرم تصویب پیشنهادیه رساله دکتری (26 کیلوبایت) 26 کیلوبایت
۸- فرم درخواست آزمون جامع پژوهشی 2 (61.5 کیلوبایت) 61.5 کیلوبایت
۹- قالب جامع پژوهشی ۲ (29.5 کیلوبایت) 29.5 کیلوبایت
۱۰- شیوه تدوين چکیده مسبوط لاتین رساله دکتری (75.68 کیلوبایت) 75.68 کیلوبایت
۱۱- شیوه تدوين پایان نامه (1.89 مگابایت) 1.89 مگابایت
۱۲- فرم درخواست دفاع از رساله دکتری دانشکده شیمی (23.05 کیلوبایت) 23.05 کیلوبایت
۱۳- راهنمای درخواست دفاع (1.75 مگابایت) 1.75 مگابایت
۱۴- ارزشیابی رساله دکترا (178.29 کیلوبایت) 178.29 کیلوبایت
۱۵- مهلت انجام اصلاحات رساله پس از برگزاری جلسه دفاع (231.7 کیلوبایت) 231.7 کیلوبایت
۱۶-راهنماي انجام مراحل فارغ التحصیلی (113.46 کیلوبایت) 113.46 کیلوبایت
۱۷- معرفی نامه دانشجو جهت صدور رساله (23.74 کیلوبایت) 23.74 کیلوبایت
۱۸- هزینه تایپ و تکثیر رساله (124.22 کیلوبایت) 124.22 کیلوبایت
۱۹- فرم توصیه نامه علمی ازسایر دانشگاهها جهت ارائه به دانشکده شیمی (17.32 کیلوبایت) 17.32 کیلوبایت
۲۰- فرم توصیه نامه علمی دانشجویان دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان (19.22 کیلوبایت) 19.22 کیلوبایت
۲۱- فرم درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی شش ماهه دانشجویان دکتری (44.5 کیلوبایت) 44.5 کیلوبایت
۲۲- تقاضاي فرصت مطالعاتي (42.48 کیلوبایت) 42.48 کیلوبایت
۲۳- فرم پرداخت حق الزحمه اساتید داور مدعو (73.16 کیلوبایت) 73.16 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی