رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
هیات علمی
دکتر کیومرث اسکندری

دکتر علی اصغر انصافی

دکتر حسین توکل

دکتر محمد تقی جعفری

دکتر حسن حدادزاده

دکتر محمد دیناری

دکتر کیومرث زرگوش

دکتر محمد ژیانی

دکتر محمد سراجی

دکتر حسین فرخ پور

دکتر نفیسه فهیمی کاشانی

دکتر سیاوش کاظمی

دکتر کاظم کرمی

دکتر عزت کشاورزی

دکتر علی حسین کیانفر

دکترغلام حسین محمدنژاد

دکتر علیرضا نجفی

دکتر سینا مرحبائی

کارشناسان
جواد فرهادیان
مدیر امور عمومی

کارمند
03133913250
شماره اتاق : 549
مهندس محمود غریبی

حامد ملکوتی خواه

مطهره ایمان زاده
مسئول دفتر دانشکده شیمی

کارمند
03133912351
شماره اتاق : 2351
مرضیه کشاورز راد
کارشناس پژوهشی دانشکده شیمی

کارمند, کارشناس پژوهشی
شماره اتاق : 03133919032
پروین مرادی

اکرم رضوانی

جمشید محمدی
آزمایشگاه عمومی 1
فریبرز آموزگار
آزمایشگاه تجزیه دستگاهی مرکزی
احسان استخری
آزمایشگاه آلی 2 وآزمایشگاه جدا سازی
بیتا بهروزیان
آزمایشگاه آلی 2
سعید رمضانی
آزمایشگاه تجزیه 3 وتجزیه دستگاهی مرکزی
مریم کریمیان
آزمایشگاه تجزیه 1ومهندسی
اساتید بازنشسته
زنده یاد مرحوم دکتر امان الله امین زاده

آقای محمد امیر خیزی

زنده یاد مرحوم دکتر حسن رحیمی منصور

دکتر مهران غیاثی

دکتر بهزاد رضایی

دکتر محمود تبریزچی

دکتر عبدالرضا حاجی پور

دکتر حسن قاضی عسگر

روسای پیشین
دکتر حسن قاضی عسگر

زنده یاد مرحوم دکتر امان الله امین زاده

دکتر محمود تبریزچی

دکتر بهزاد رضایی

زنده یاد مرحوم دکتر محمدرضا سعیدی

دکتر مهران غیاثی

دکتر علی اصغر انصافی

همکاران سابق
اکرم عزیزی
کارمند

تحت نظارت وف ایرانی