رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
هیات علمی
دکتر کیومرث اسکندری

دکتر حسین توکل

دکتر محمد تقی جعفری

دکتر حسن حدادزاده

دکتر اسماعیل حیدری

دکتر محمد دیناری

دکتر کیومرث زرگوش

دکتر محمد سراجی

دکتر نفیسه فهیمی کاشانی

دکتر سیاوش کاظمی

دکتر کاظم کرمی

دکتر عزت کشاورزی

دکتر علی حسین کیانفر

دکترغلام حسین محمدنژاد

دکتر علیرضا نجفی

دکتر سینا مرحبائی

دکتر معصومه جدیدی نژاد

شیمی آلی
هیات علمی, استادیار
03133913261
شماره اتاق : 553
هیات علمی
کارشناسان
مهندس محمود غریبی

حامد ملکوتی خواه

مطهره ایمان زاده
مسئول دفتر دانشکده شیمی

کارمند
03133912351
شماره اتاق : 2351
مرضیه کشاورز راد
کارشناس پژوهشی دانشکده شیمی

کارمند, کارشناس پژوهشی
شماره اتاق : 03133919032
پروین مرادی

اکرم رضوانی

جمشید محمدی
آزمایشگاه عمومی 1
احسان استخری
مدیر امور عمومی، آزمایشگاه آلی ۲ وآزمایشگاه جدا سازی


03133913251
03133913258
شماره اتاق : 549 و 602
بیتا بهروزیان
آزمایشگاه آلی 2
سعید رمضانی
آزمایشگاه تجزیه 3 وتجزیه دستگاهی مرکزی
مریم کریمیان
آزمایشگاه تجزیه 1ومهندسی
مهسا داورزاده

شیمی فیزیک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
۰۳۱۳۳۹۱۳۲۶۴
شماره اتاق : ۵۰۷
کارشناسان
هیات علمی پیشین
زنده یاد مرحوم دکتر امان الله امین زاده

آقای محمد امیر خیزی

زنده یاد مرحوم دکتر حسن رحیمی منصور

دکتر مهران غیاثی

دکتر بهزاد رضایی

دکتر محمود تبریزچی

دکتر عبدالرضا حاجی پور

دکتر حسن قاضی عسگر

دکتر علی اصغر انصافی

دکتر محمد ژیانی

هیات علمی پیشین
روسای پیشین
دکتر حسن قاضی عسگر

زنده یاد مرحوم دکتر امان الله امین زاده

دکتر محمود تبریزچی

دکتر بهزاد رضایی

زنده یاد مرحوم دکتر محمدرضا سعیدی

دکتر مهران غیاثی

دکتر علی اصغر انصافی

روسای پیشین
همکاران سابق
اکرم عزیزی
کارمند
فریبرز آموزگار
آزمایشگاه تجزیه دستگاهی مرکزی
جواد فرهادیان
مدیر امور عمومی
همکاران سابق

تحت نظارت وف ایرانی