رفتن به محتوای اصلی
x

شیمی تجزیه

گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی متشکل از هفت نفر عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. عمده فعالیت این گروه متمرکز بر کمومتریکس، طیف سنجی تحرک یونی، آنالیز الکتروشیمی، حسگرها و زیست حسگرها و کاتالیزگرها، جداسازی و آنالیز مقادیر کم، ابزار دقیق و اندازه گیری، مواد پیشرفته، سلول های خورشیدی، الکتروسنتز، طیف سنجی اتمی و علوم و فناوری سیال فوق بحرانی است.

 

دکتر محمد تقی جعفری

شیمی تجزیه
هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913259
شماره اتاق : 531
دکتر اسماعیل حیدری

شیمی تجزیه
معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
  • تلفن: 03133913249
شماره اتاق : 516
دکتر کیومرث زرگوش

شیمی تجزیه
هیات علمی, دانشیار
  • تلفن: 03133913287
شماره اتاق : 519
دکتر محمد سراجی

شیمی تجزیه
هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913248
شماره اتاق : 536
دکتر نفیسه فهیمی کاشانی

شیمی تجزیه
هیات علمی, استادیار
  • 03133913285
شماره اتاق : ۵۲۱
مهدی جواهری
آزمایشگاه عمومی 2 وتجزیه 2
شیمی تجزیه
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • تلفن: 03133913251
مریم کریمیان
آزمایشگاه تجزیه 1ومهندسی
شیمی تجزیه
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • تلفن: 03133913290

شیمی تجزیه

پیوست اندازه
آزمایشگاه تجزیه 1 ومهندسی 141.85 کیلوبایت
آزمایشگاه تجزیه 3 49.5 کیلوبایت
آزمایشگاه شیمی تجزیه 51.5 کیلوبایت
شیمی تجزیه 1 52 کیلوبایت
شیمی تجزیه 2 50 کیلوبایت
شیمی تجزیه 3 53.5 کیلوبایت
شیمی تجزیه تکمیلی 50 کیلوبایت
شیمی تجزیه نمونه های حقیقی 52 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی