رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

مهمترین فعالیت معاونت آموزشی، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پذیرفته شده، از پذیرش تا زمان فارغ‌التحصیلی است.

به طور خلاصه این اقدامات را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.

انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.

هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.

بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.

تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.

رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.

بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.

انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.

دکتر اسماعیل حیدری

شیمی تجزیه
معاون آموزشی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
 • تلفن: 03133913249
شماره اتاق : 516
پروین مرادی


کارمند, کارشناس آموزشی
 • تلفن: 03133913271
 • اطلاعيه ترميم 402-2( 21 بهمن 1402 )
 • تقویم آموزشی

  فرم های آموزشی

  جهت لینک مستقیم به فرم های آموزشی برروی  این لینک   کلیک نمایید.

  با توجه به برخي مشکلات ایجاد شده براي دانشجويان و با عنايت به اينکه بسياري از اين مشکلات با اطلاع دانشجويان از مقررات آموزشي و اجراي صحيح آن قابل اجتناب است ، در ادامه به خلاصه اي از مقررات آموزشي اشاره مي گردد.

  ثبت نام :

  ثبت نام دانشجويان در3 مرحله انجام مي شود:

  1- ثبت نام مقدماتي

  2- ثبت نام اصلي

  3- ترميم

  1-1- ثبت نام مقدماتي :

  - ثبت نام مقدماتي عموماٌ در هفته هاي پاياني ترم (تاريخ دقيق در هر ترم اطلاع رساني مي گردد) برگزار مي گردد.

  - دانشجويان ليست دروس پيشنهادي خود را از طريق گزارش 75 مشاهده نموده و با هماهنگي اساتيد راهنما ،تغييرات مورد نظر را اعمال و سپس گزينه  تاييد ثبت نام را ابتدا دانشجو و سپس استاد راهنما اعمال نمايند.

  - درصورتيکه لازم باشد تغييراتي دردروس پيشنهادي اعمال گردد، براي حذف هردرس ستون ( عمل ) کلمه حذف راوارد مي کنند . همچنين براي اضافه کردن درس جديد از محل پيش بيني شده در پايين ليست استفاده مي شود درهرحال لازم است موافقت اساتيد راهنما درمورد هرگونه حذف واضافه اخذ گردد.

  تذکر: دانشجويان درثبت نام اصلي ، حق انتخاب دروس خارج از ثبت نام مقدماتي راندارند.
   
  1-2- ثبت نام اصلي :

  - کسب اطلاع از زمان ثبت نام از طريق سيستم گلستان ( معمولا" يک يا دو روز قبل از ثبت نام براي هردانشجوساعت ثبت نام ايجاد شده است ).

  - مراجعه به سیستم جامع آموزشی گلستان در ساعت مشخص شده جهت انتخاب واحد از مجموعه دروس ثبت نام مقدماتي ، دروس حذف شده/ مردودي ترم گذشته ، دروس عمومي و دروس ارائه نشده درثبت نام مقدماتي .

  - انتخاب دروس مورد نظر درسيستم گلستان تائيد گزينه هاي " اعمال " و" پايان ثبت نام " بعداز حصول اطمينان از صحت کار.

  توجه : ثبت نام قبل از ساعت تعيين شده وانجام تغييرات بدون انتخاب دروس ممکن نيست .

  تذکر : دانشجوياني که نياز به گرفتن بعضي از دروس به صورت استثناء دارند لازم است بعد از ثبت نام به دانشکده خودشان مراجعه وباگرفتن فرم استثناء درمرحله ترميم اقدام نمايند.

  1-3- ترميم :

  - دانشجويان بااستفاده از نام وکلمه عبور خود وارد سيستم گلستان شده وليست دروس ثبت نامي و ساعت شروع ترميم رامشاهده مي کنند.

  تذکر 2 : براي دانشجويان جديدالورود در ترم اول نيازي به ثبت نام متمرکز نيست .

  - باتوجه به تغييرات برنامه دروس درترميم واعمال آنها درسيستم گلستان وهمچنين نمرات ترم قبل ، دانشجويان لازم است از وضعيت دروس ثبت نامي خود مطلع گردند . براي اين منظور لازم است که دانشجويان " گزارش ثبت نام دانشجويان باتوجه به تغييرات دروس " رامشاهده کنند . چنانچه ثبت نام دانشجو" مخدوش " شده باشد ، حتماٌ بايد نسبت به اصلاح برنامه خود اقدام نمايد.

  - درخلال ترميم دانشجويان مي توانند حداکثر  4 تغيير درثبت نام اصلي خود بدهند ودو درس خارج از مجموعه دروس ثبت نام مقدماتي اخذ نمايند.

  - استثنائات ثبت نام توسط دانشکده ها اعمال خواهد شد ومطابق اعلام دانشکده درخواست شود .

   حذف اضطراري :

  حدف اضطراري معمولا" دراواخر ترم دانشجو انجام مي شود که هردانشجوطبق مقررات زير مي توانند درس مورد نظر خودراحذف اضطراري کند.

  - درس حذف شده کارگاه ياآزمايشگاه ياتربيت بدني نباشد. ( درس تماماٌ عملي نباشد)

  - با حذف درس تعداد واحدهاي باقيمانده براي وروديهاي قبل از 91 کمتر از 12 واحد و براي وروديهاي 91 به بعد 14 واحد نشود . ( دانشجويان رزمنده و ايثارگر
  10 واحد).
  دانشجويان رزمنده وايثارگران مي توانند درصورت لزوم دو درس از دروس خودراحذف نمايند به شرطي که واحدهاي باقيمانده آنها کمتراز 10 واحد نشود.
  کارت ورود به جلسه امتحان:

  دانشجو موظف است از ابتدای هفته پانزدهم هر ترم،گزارش 428 (برنامه امتحانی پایان ترم دانشجو) را چاپ و در زمان برگزاری تمامی امتحانات به همراه داشته باشد.

  شرايط اخذ درس بصورت مطالعه آزاد :

  درس مطالعه آزاد عبارتست از يکي ازدروس نظري مصوب رشته که باشرايط زير درصورت موافقت دانشکده محل تحصيل دانشجو ونيز مرکز ارائه دهنده درس ، دانشجودرتمام مدت تحصيل مي توانند فقط براي يکبار ويک درس اخذ نمايد:

  - اين درس نبايد جزو دروس پايه واصلي رشته دانشجو باشد.

  - اين درس درآن ترم ارائه نشده باشد.

  - اخذ درس جهت فارغ التحصيلي در دو ترم آخر امکان پذير است .

  - قبل از ترميم دانشجويان متقاضي مطالعه آزاد با مراجعه به دانشکده  و تکميل فرم استثناء مجوز اخذ آن را گرفته تا بتوانند در روز ترميم اقدام به اخذ درس مطالعه آزاد از طريق فرم ترميم نمايند. درس مطالعه آزاد جزو واحدهاي اخذ شده درآن ترم منظور خواهد شد ودرمحاسبه حد نصاب واحد نيز منظور مي گردد.

  - مسئوليت ثبت نام اين گونه دروس طبق ضوابط بعهده دانشکده محل تحصيل دانشجو مي باشد.

  شرايط درس بصورت پيش ترم :

  - چنانچه دانشجويي براي فراغت از تحصيل نياز به حداکثر دو درس عمومي به ارزش 4 واحد داشته باشد مي تواند از طريق معاون آموزشي دانشکده محل تحصيل خود به مرکز ارائه دهنده آن دروس معرفي شود . درصورت موافقت مرکز مربوطه ، درفاصله زماني حداکثر دو هفته اول هرترم امتحان پيش ترم برگزار خواهد شد.

  - نمره قبولي دردرس پيش ترم حداقل 12 مي باشد.
  تعداد واحد دروس پيش ترم ونمره آنها درآخرين ترم تحصيلي دانشجوثبت مي شود . درهرحال تعداد واحدهاي دانشجو درهرترم نبايستي از حداکثر مجاز تجاورنمايد.

   شرايط اخذ درس بصورت امتحان مجدد :

  - درمورد دانشجوياني که درشرايط فراغت از تحصيل هستند ودرآخرين نوبت ارائه درسي بعلت مردود شدن درآن درس ( وفقط آن درس ) موفق به فراغت از تحصيل نمي گردند ، درصورت موافقت مرکز ارائه دهنده درس ، ممکن است مجدداٌ از اين دانشجو امتحان بعمل آيد.

  - دانشجو بايستي دردرس مربوطه درطول ترم شرکت فعال داشته ودرامتحان پايان ترم نيز شرکت نموده ولي موفق به اخذ نمره قبولي نشده باشد.

  - امتحان مجدد حداکثر تاهفته چهارم هرترم برگزار شود ودانشکده ها دانشجويان واجد شرايط راحداکثر تاهفته سوم به مرکز ارائه دهنده درس معرفي نمايند.

  - درصورت مردود شدن درامتحان مجدد ، دانشجو ملزم به ثبت نام درآن درس تاآخر هفته پنجم ترم
  مي باشد .

  - براي امتحان مجدد ، پرکردن فرم مربوطه الزامي است .

  - طبق اعلام دانشکده ها و برخي از مراکز از تعدادي از دروس امتحان مجدد بعمل نمي آيد

   حذف پزشکي :

  - اين امر تحت عنوان غيبت موجه قابل بررسي است .

  درخواست دانشجو به همراه اعلام نظر دانشکده و بهداري دانشگاه به شوراي منتخب ارسال خواهد شد . پر کردن فرم مربوطه الزامي است و درخواست حذف فقط در صورت عدم شرکت در امتحانات پايان ترم امکان پذير است.

  فارغ التحصيلي :

  دانشجو پس از گذراندن کليه دروس مصوب رشته مي تواند نسبت به انجام امور فارغ التحصيلي خود اقدام نماييد.

  صدور گواهينامه موقت پس از مراحل زير صورت مي گردد.

  - تنظيم صورتجلسه فارغ التحصيلي و ارسال به اداره کل آموزش توسط دانشکده

  - انجام تسويه حساب توسط دانشجو و انجام مراحل تأييد هاي مربوطه ،توسط واحدهاي مختلف دانشگاه

  - دريافت دفترچه اقساط ( چنانچه دانشجو بدهي امور رفاهي داشته باشد)
   -نداشتن منع نظام وظيفه

  تبصره : دانشجويان مشمول نظام وظيفه ، جهت اعزام به خدمت سربازي به نظام وظيفه معرفي مي شوند.

   

   

  جدول دروس شیمی محض و کاربردی

  پیوست اندازه
  جدول دورس محض 47.89 کیلوبایت
  جدول دورس كاربردي 48.49 کیلوبایت

  تحت نظارت وف ایرانی