رفتن به محتوای اصلی
x

شیمی معدنی

گروه شیمی معدنی دانشکده شیمی متشکل از شش نفر عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. عمده فعالیت این گروه متمرکز بر الکتروکاتالیزگرها، فوتوکاتالیزگرها، سنتز کمپلکس های فلزات واسطه، شیمی آلی-فلزی، فوتوشیمی معدنی، الکتروشیمی معدنی، شیمی سوپرامولکول ها، کمپلکس ها فلز-دارو و داروهای ضد سرطان، شیمی نانوبیومعدنی، مواد پیشرفته، مگنتوشیمی، نانومواد، نانوحامل های معدنی، نیم رساناها، نانوکاتالیزگرها، رنگدانه های معدنی، چارچوب های فلزی-آلی، پلی مرهای معدنی، شیمی معدنی صنعتی است.

 

دکتر حسن حدادزاده

شیمی معدنی
هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913240
شماره اتاق : 552
دکتر فاطمه داور

شیمی معدنی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
  • تلفن : 03133913289
شماره اتاق : 550
دکتر کاظم کرمی

شیمی معدنی
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913239
شماره اتاق : 513
دکتر علی حسین کیانفر

شیمی معدنی
هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913245
شماره اتاق : 501
دکترغلام حسین محمدنژاد

شیمی معدنی
هیات علمی, دانشیار
  • تلفن: 03133913279
شماره اتاق : 515

شیمی معدنی

پیوست اندازه
آزمایشگاه شیمی معدنی 1 49.5 کیلوبایت
آزمایشگاه شیمی معدنی 2 53 کیلوبایت
شیمی آلی فلزی 55 کیلوبایت
شیمی معدنی 1 54.5 کیلوبایت
شیمی معدنی 2 55 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی