رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهش

اهم فعالیت‌ها و وظایف معاونت پژوهشی دانشکده به شرح زیر می‌باشند:

 • نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات و ارزیابی عملکرد پژوهشی هر واحد.
 • دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشکده و تشکیل به موقع آنها برای اظهار نظر در مورد بندهای 3، 9 تا 11 براساس ضوابط مربوطه در دانشکده هایی که این شورا وجود دارد.
 • بررسی، ارزیابی و امتیازدهی درخواست‌های متقاضیان پژوهانه واحد مربوطه و نظارت بر درج امتیازات در نرم افزار جامع گلستان.
 • بکارگیری نظام مناسب برای حفظ و نگهداری دستگاههای خریداری شده از بودجه تجهیزاتی هر واحد پس از تصویب شورای واحد به گونه‌ای که از دستگاهها استفاده مطلوب به عمل آید، همواره آماده بکار باشد، در حد مناسبی قطعات یدکی و لوازم مصرفی داشته باشد و امکان استفاده از دستگاهها برای کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه میسر باشد.
 • مدیریت مستندسازی فعالیت‌های پژوهش و فناوری واحدها به منظور ارائه آن‌ها در مراسم‌هایی از قبیل هفته پژوهش و برنامه‌های دیگر که در زمان‌های مختلف برگزار می شود.
 • پیگیری طرح‌های پژوهشی واحد مربوطه که بالقوه می‌تواند به دانش فنی و یا فناوری منتهی شود.
 • همکاری با مدیریت کتابخانه مرکزی به منظور خرید بهینه کتب، مجلات و داده پایه‌های مناسب و نظارت بر کتابخانه‌های اقماری هر واحد.
 • همکاری با مدیریت مرکز اطلاع رسانی به منظور بهره برداری بهینه از شبکه دانشکده و موارد مربوط به مرکز.
 • بررسی و تأیید شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای داخل و خارج کشور از نظر اداری و علمی در شروع و پایان مأموریت طبق ضوابط مربوطه و ارسال آن‌ها به معاونت پژوهش و فناوری با هماهنگی رئیس دانشکده.
 • بررسی، تنظیم و تأیید اداری و علمی موارد مربوط به پرونده های فرصت مطالعاتی در چارچوب آئین نامه وزارت و براساس مدارک مستند شروع و پایان مأموریت و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در موعد مقرر.
 • بررسی، ارزیابی و ارسال پرونده‌های تأیید شده پژوهشگران نمونه، جوان و غیره به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با هماهنگی رئیس دانشکده.
 • رابط کلیه اعضاء هیأت علمی واحد و حوزه معاونت پژوهش و فناوری.
 • تلاش و همکاری در جهت تجهیز ساختارهای پژوهشی واحد مربوطه از نظر فضا، امکانات، تجهیزات و تسهیل امور مورد نیاز.
 • مسئول برقراری ارتباط با صنایع، مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرائی.
 • همکاری در ارائه تحلیل در ارتباط با وضعیت پژوهش و فناوری در واحدها و در دانشگاه و ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهش و فناوری از جمله:

اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه.

 • بهبود شرایط و رفع موانع پژوهش و فناوری در دانشگاه.
 • هماهنگ کردن آموزش و پژوهش در دانشگاه.
 • مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز پژوهشی داخل و خارج دانشگاه.
 • نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان‌های مختلف برای بر آوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی.
 • تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج پژوهش‌ها برای خلق فناوری در کشور.
 • شرکت در جلسات شوراهای حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 

دکتر حسین فرخ پور

شیمی فیزیک
معاون پژوهشی, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
 • تلفن: 03133913243
شماره اتاق : 502
مرضیه کشاورز راد
کارشناس پژوهشی دانشکده شیمی

کارمند, کارشناس پژوهشی
شماره اتاق : 03133919032
 • طرح شهید احمدی روشن( 3 اردیبهشت 1401 )
 • آیین نامه ها

  پیوست اندازه
  ایین نامه ماوریت خارج از کشور تابستان (453.95 کیلوبایت) 453.95 کیلوبایت
  جدول امتیازدهی فرصت مطالعاتی (75.92 کیلوبایت) 75.92 کیلوبایت
  دستورالعمل فرصت مطالعاتی (81.3 کیلوبایت) 81.3 کیلوبایت
  فرصت کوتاه مدت (91.29 کیلوبایت) 91.29 کیلوبایت
  فرصت مطالعاتی خارج از کشور (110.26 کیلوبایت) 110.26 کیلوبایت

  فرمها

  پیوست اندازه
  پرسشنامه دلایل توجیهی تالیف یا ترجمه کتاب (92.71 کیلوبایت) 92.71 کیلوبایت
  شرکت در همايش خارج از کشور دانشجویان دکتری (78.18 کیلوبایت) 78.18 کیلوبایت
  فرم ارزیابی فرصت مطالعاتی (44 کیلوبایت) 44 کیلوبایت
  فرم بررسي مقدماتي تاليف يا ترجمه کتاب (44 کیلوبایت) 44 کیلوبایت
  شرکت در همايش خارج از کشور دانشجویان دکتری (78.18 کیلوبایت) 78.18 کیلوبایت
  فرم ارزیابی فرصت مطالعاتی (44 کیلوبایت) 44 کیلوبایت
  فرم بررسي مقدماتي تاليف يا ترجمه کتاب (117.69 کیلوبایت) 117.69 کیلوبایت
  فرم پرداخت شرکت در سمينار داخلي (47 کیلوبایت) 47 کیلوبایت
  فایل فرم خلاصه اطلاعات و داوری طرح دوره پسا دکتری (81.08 کیلوبایت) 81.08 کیلوبایت
  فرم درخواست چاپ کتاب (174.75 کیلوبایت) 174.75 کیلوبایت
  فرم شرکت در همايش هاي خارجي اعضاي هيات علمي (129.39 کیلوبایت) 129.39 کیلوبایت
  فرم گزارش سفر کنفرانس خارج از کشور (76 کیلوبایت) 76 کیلوبایت
  فرم ماموریت خارج از کشورتابستان اساتيد (47.5 کیلوبایت) 47.5 کیلوبایت
  فرم مانده مرخصی برای ماموریت تابستانه (14.99 کیلوبایت) 14.99 کیلوبایت
  فرم های قبل از فرصت (23.84 کیلوبایت) 23.84 کیلوبایت
  قرارداد پسا دکتری (54.2 کیلوبایت) 54.2 کیلوبایت
  فرم قرارداد دستیارپژوهشی (83.5 کیلوبایت) 83.5 کیلوبایت
  فرم درخواست طرح تحقیقاتی پژوهشگر پسادکترا (54.5 کیلوبایت) 54.5 کیلوبایت
  فرم حق التحقیق و حق الزحمه دانشجویان (209.92 کیلوبایت) 209.92 کیلوبایت
  فرم درخواست صندوق حمايت ازپژوهشگران -غیرتفاهمان پژوهشگران (91 کیلوبایت) 91 کیلوبایت
  تعهد نامه پسا دکتری (14.56 کیلوبایت) 14.56 کیلوبایت
  فرم درخواست پسادکترای دانشگاه صنعتی اصفهان (501.17 کیلوبایت) 501.17 کیلوبایت
  فرم آیین نامه پسادکترای دانشگاه صنعتی اصفهان (683.58 کیلوبایت) 683.58 کیلوبایت

  کارآموزی

  پیوست اندازه
  فرم اعلام شروع كارآموزي (83.87 کیلوبایت) 83.87 کیلوبایت
  گزارش کارآموزی (391.56 کیلوبایت) 391.56 کیلوبایت
  محل کاراموزی (14.08 کیلوبایت) 14.08 کیلوبایت

  نشریات

  پیوست اندازه
  لیست نشریات نامعتبر شیمی (203.45 کیلوبایت) 203.45 کیلوبایت

  مجلات

  پیوست اندازه
  تشخیص مجلات ISI (289.63 کیلوبایت) 289.63 کیلوبایت
  ضریب تاثیر میانگین (MIF) (146.22 کیلوبایت) 146.22 کیلوبایت
  ضریب میانگین مجلات ( IF ) (5.22 مگابایت) 5.22 مگابایت
  ضریب کیفیت مجلات (151.34 کیلوبایت) 151.34 کیلوبایت

  محورهای پژوهشی

  پیوست اندازه
  محورهای پژوهشی -زیرمحورها (17.48 کیلوبایت) 17.48 کیلوبایت
  نحوه آدرس دهی به فعالیتهای پژوهشی (1.73 مگابایت) 1.73 مگابایت

  تحت نظارت وف ایرانی