رفتن به محتوای اصلی
x

شیمی فیزیک

گروه شیمی فیزیک دانشکده شیمی متشکل از پنج نفر عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. عمده فعالیت این گروه متمرکز بر طیف سنجی تحرک یونی، طیف سنجی مولکولی، طیف سنجی جرمی، سلول های سوختی، ترمودینامیک سیستم های تعادلی و غیرتعادلی، شبیه سازی دینامیک مولکولی، شیمی کوانتوم محاسباتی، آزمایش ها برپایه تابش سینکترون، الکتروشیمی صنعتی و لیزر است.

 

دکتر کیومرث اسکندری

شیمی فیزیک
هیات علمی, دانشیار
  • تلفن : 03133913255
شماره اتاق : 538
دکتر محمد ژیانی

شیمی فیزیک
هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913263
شماره اتاق : 533
دکتر حسین فرخ پور

شیمی فیزیک
معاون پژوهشی, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913243
شماره اتاق : 502
دکتر عزت کشاورزی

شیمی فیزیک
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913281
شماره اتاق : 514
دکتر سینا مرحبائی

شیمی فیزیک
هیات علمی, استادیار
  • 03133913257
شماره اتاق : 516
دکتر محمد محسن مومنی

شیمی فیزیک
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات رئیسه, هیات علمی, دانشیار
  • تلفن: 03133913273
شماره اتاق : 517

شیمی فیزیک

پیوست اندازه
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1و2و3 (84.47 کیلوبایت) 84.47 کیلوبایت
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 (49.5 کیلوبایت) 49.5 کیلوبایت
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 (49 کیلوبایت) 49 کیلوبایت
شیمی فیزیک 1 (52 کیلوبایت) 52 کیلوبایت
شيمي فيزيک 2 (53 کیلوبایت) 53 کیلوبایت
طیف سنجی اتمی و مولکولی (52.5 کیلوبایت) 52.5 کیلوبایت
شیمی فیزیک 3 (61.5 کیلوبایت) 61.5 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی