رفتن به محتوای اصلی
x

شیمی آلی

گروه شیمی آلی دانشکده شیمی متشکل از پنج نفر عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. عمده فعالیت این گروه متمرکز بر سنتز ترکیببات داروئی و زیستی، شیمی پلیمر، شیمی فیزیک آلی و کاتالیزگرها، شیمی محاسباتی است.

 

دکتر حسین توکل

شیمی آلی
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913241
شماره اتاق : 503
دکتر معصومه جدیدی نژاد

شیمی آلی
هیات علمی, استادیار
  • 03133913261
شماره اتاق : 553
دکتر محمد دیناری

شیمی آلی
رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913270
شماره اتاق : 532
دکتر سیاوش کاظمی

شیمی آلی
هیات علمی, استادیار
  • تلفن: 03133913282
شماره اتاق : 520
دکتر علیرضا نجفی

شیمی آلی
هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913256
شماره اتاق : 551
بیتا بهروزیان
آزمایشگاه آلی 2
شیمی آلی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • تلفن: 03133913283

شیمی الی

پیوست اندازه
آز جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 835.73 کیلوبایت
آزمایشگاه آلی 2 254.08 کیلوبایت
سنتز ترکیبات آلی 206.16 کیلوبایت
شناسایی ترکیبات آلی 541.63 کیلوبایت
شیمی آلی 1 433.24 کیلوبایت
شیمی آلی 2 500.38 کیلوبایت
شیمی آلی 3 559.53 کیلوبایت
شیمی پلیمر 542.17 کیلوبایت
شیمی فیزیک آلی 197.92 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی