رفتن به محتوای اصلی
x

شیمی آلی

گروه شیمی آلی دانشکده شیمی متشکل از پنج نفر عضو هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می باشد. عمده فعالیت این گروه متمرکز بر سنتز ترکیببات داروئی و زیستی، شیمی پلیمر، شیمی فیزیک آلی و کاتالیزگرها، شیمی محاسباتی است.

 

دکتر حسین توکل

شیمی آلی
مدیر گروه, هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913241
شماره اتاق : 503
دکتر محمد دیناری

شیمی آلی
رئیس دانشکده, هیات رئیسه, هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913270
شماره اتاق : 532
دکتر سیاوش کاظمی

شیمی آلی
هیات علمی, استادیار
  • تلفن: 03133913282
شماره اتاق : 520
دکتر علیرضا نجفی

شیمی آلی
هیات علمی, استاد
  • تلفن: 03133913256
شماره اتاق : 551
احسان استخری
آزمایشگاه آلی 2 وآزمایشگاه جدا سازی
شیمی آلی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • 03133913251
شماره اتاق : 602
بیتا بهروزیان
آزمایشگاه آلی 2
شیمی آلی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
  • تلفن: 03133913283

شیمی الی

پیوست اندازه
آز جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی (835.73 کیلوبایت) 835.73 کیلوبایت
آزمایشگاه آلی 2 (254.08 کیلوبایت) 254.08 کیلوبایت
سنتز ترکیبات آلی (206.16 کیلوبایت) 206.16 کیلوبایت
شناسایی ترکیبات آلی (541.63 کیلوبایت) 541.63 کیلوبایت
شیمی آلی 1 (433.24 کیلوبایت) 433.24 کیلوبایت
شیمی آلی 2 (500.38 کیلوبایت) 500.38 کیلوبایت
شیمی آلی 3 (559.53 کیلوبایت) 559.53 کیلوبایت
شیمی پلیمر (542.17 کیلوبایت) 542.17 کیلوبایت
شیمی فیزیک آلی (197.92 کیلوبایت) 197.92 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی