رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه پذيرش دو پژوهشگر پسادکتری

دانشکده شيمي دانشگاه صنعتی اصفهان، دو پژوهشگر پسادكتري در رشته هاي شيمي آلی (سنتز مواد آلی و پلیمرها) و شيمي فیزیک (در زمینه های باطری، ابرخازن و فوتوالکتروشیمی) از طريق مصاحبه علمي از سهميه سرآمدان علمي ايران  پذيرشمي‌نمايد. متقاضيان درخواستهاي خود را به همراهCV  و توصيه نامه، در زمينه شيمي آلی و پلیمر به ايميل آقاي دکتر دیناری (dinari@iut.ac.ir) و در زمينه شيمي فیزیک به ايميل آقاي دکتر مومنی(mm.momeni@iut.ac.ir) ارسال نمايند.

تحت نظارت وف ایرانی