رفتن به محتوای اصلی
x
دکتر عزت
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
نانو ترموديناميک- ترموديناميک آماري - نانو سيالات و سيالات محدود شده در فضاي نانو - ترموديناميک آماري تساليس
شماره اتاق
514
اطلاعات تماس
تلفن: 03133913281
دسته بندی کلی

تحت نظارت وف ایرانی