رفتن به محتوای اصلی
x
دکترغلام حسین
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد
شیمی مواد، نانو شیمی، تهیه اکسیدهای فلزی از الکوکسید های فلزی، تهیه و شناسایی کمپلکس‌های قندی، تهیه و شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس‌های فلزی
شماره اتاق
515
اطلاعات تماس
تلفن: 03133913279
دسته بندی کلی

تحت نظارت وف ایرانی