رفتن به محتوای اصلی
x

طرح حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی

باسلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(، پیرو نامه شماره 15359 مورخ 1400/04/20 موضوع حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی تحصیلات تکمیلی در راستاي حل مسائل و نیازهاي فناورانه صنایع کوچک مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی استان با استفاده از توانایی هاي موجود دردانشگاه ها براي رشد و پیشرفت صنعت و اقتصاد ملی با توجه به ابلاغ ویرایش جدید آیین نامه موضوع یاد شده توسط سازمان متبوع در سال 1400، مراتب به پیوست براي مزید آگاهی، بهره برداري و دستور ابلاغ ارسال می گردد.

فایل
پیوست اندازه
فایل پیوست ۱ 15.99 کیلوبایت
فایل پیوست ۲ 67.92 کیلوبایت
فایل پیوست ۳ 26.26 کیلوبایت
فایل پیوست ۴ 33.07 کیلوبایت

تحت نظارت وف بومی