رفتن به محتوای اصلی
x

الزام ثبت و بارگذاري پيشنهاده و گزارش پارساهاي فاقد طبقه‌بندی

با سلام و احترام

به استحضار مي‌رساند در شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 8/11/1399 براساس تمهيدات و برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده در دانشگاه در رابطه با اجرايي كردن تمام مراحل تبصره ۹ قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوبه مجلس شوراي اسلامي و همچنين ماده 6 آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب هيات وزيران، مقرر شد تمام مراحل مشابهت‌يابي، ثبت و بارگذاري پيشنهاده و گزارش پارساهاي فاقد طبقه‌بندي در ايرانداك انجام گيرد. بر اين اساس دانشجويان تحصيلات تكميلي در فرايند از پيشنهاده تا دفاعيه پايان‌نامه/رساله خود لازم است مراحل چهارگانه طبق اطلاعيه پيوست را انجام داده و استادان محترم راهنما و تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها لازم است نظارت و همكاري لازم را در اين خصوص به عمل آورند.

تحت نظارت وف بومی