رفتن به محتوای اصلی
x

گذري بر تاريخچه و معرفي دانشکده:

فعاليت دانشکده علوم دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1353 و همزمان با تأسيس دانشگاه آغاز شد. در آن سال دکتر محمدرضا سعيدی ماموريت يافت تا گروه شيمی اين دانشکده را راه اندازی و آزمايشگاه های آموزشی و پژوهشی آن را تجهيز نمايد. همزمان، تکميل کادر آموزشی نيز در دستور کار قرار گرفت. بدين منظور ضمن دعوت به همکاری از متخصصان با تجربه ای همچون دکتر سينها از کشور هندوستان، نيروهای جوان و کارآمدی که به تازگی از دانشگاه های معتبر دنيا فارغ التحصيل شده بودند نيز به گروه اضافه شدند. بالاخره، در مهر ماه 1356 گروه شيمی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان بخشی از دانشکده علوم فعاليت رسمی خود را آغاز نمود. اگر چه فعاليت گروه شيمی در آن سال ها محدود به تدريس دروس شيمی  مورد نياز ساير دانشکده ها بود، اما نگاه ويژه ای نيز به فعاليت های پژوهشی وجود داشت. گروه شيمی نخستين گروه دانشگاه صنعتی اصفهان بود که در کنار آزمايشگاه های آموزشی اقدام به تأسيس آزمايشگاه پژوهشی نمود. با وقوع انقلاب فرهنگی و تعطيلی دانشگاه ها، اعضای گروه فعاليت های علمی خود را  با ترجمه و تاليف کتاب در شاخه های مختلف شيمی ادامه دادند. کتاب هايی که تا ساليان سال مرجع آموزشی ديگر دانشگاه های کشور بوده است. با بازشدن دانشگاه ها، گروه شيمی فعاليت خود را اين بار به عنوان " دانشکده شيمی" آغاز نمود و در سال 1363 به ساختمان فعلی آن منتقل شد. از سال 1364 با پذيرش دانشجوي کارشناسي دامنة فعاليت اين دانشکده در زمينه هاي تخصصي گسترش يافت. در مهرماه سال 1367 با پذيرش دانشجو براي دوره کارشناسي ارشد فعاليت دانشکدة شيمي در دورة تحصيلات تکميلي آغاز و در مهر ماه سال 1374 دورة دکترای شيمي اين دانشکده رسماً تأسيس گرديد و براي پذيرش دانشجو در اين دوره اقدام گرديد.

رشته هاي تحصيلي دانشکده شيمي در مقطع کارشناسي در دو گرايش شيمي کاربردي و شيمي محض و دوره هاي کارشناسي ارشد و دکترا در گرايش هاي شيمي معدني، شيمي تجزيه، شيمي فيزيک و شيمي آلي بوده است. همچنين رشته‌هاي نانو شيمی و شيمی کاربردی در مقطع كارشناسي ارشد به تازگی ايجاد شده است.

اين دانشکده داراي آزمايشگاه هاي آموزشي و پژوهشي متعددي است. به علاوه راه اندازي هسته هاي پژوهشي شيمي دارويي، شيمي کاتاليست، سنسورها و نانو از ديگر فعاليت‌هاي اين دانشکده است.

دانشكده شيمي با 12 استاد، 11 دانشيار و 3 استاديار يكي از فعال ترين دانشكده هاي دانشگاه صنعتي اصفهان است. اين دانشكده سالانه حدود يكصد مقاله در مجله های ISI منتشر مي كند. دانشكده شيمي داراي حدود 150 نفر دانشجوي دكترا و بيش از 200 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد است و حجم زيادي از طرح هاي پژوهشی دانشگاه را بخود اختصاص داده است.

اين دانشكده در زمينه پژوهشي در قالب هسته هاي تحقيقاتي بسيار فعال و از طريق، ‌ارائه تكدرس و انجام آناليزهاي مورد نياز صنايع و ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي اسپكتروسكوپي جذب اتمي، اسپكتروسكوپي نشر اتمي،‌ اسپكتروسكوپي  UV-Vis، كروماتوگرافي گازي IR ,HPLC ,(GC)، تجزيه نمونه هاي زيست محيطي و ارزيابي داده هاي حاصل از تجريه شيميايي، استخراج با سيال فوق بحراني، سنتزنانومواد، ایمنی، اکسیدهای فلزی، کاتالیست ها و دوره آشنائي با ليزر و كاربردهاي آن  در شيمي فعال است.

 

گروه‌هاي پژوهشی:

قطب شيمي سبز و سنسور- هسته پژوهشي توليد مواد دارويي و شيميايي- گروه پژوهشي سنسور.

آزمايشگاه هاي سرويسي دانشکده شامل: آزمايشگاه شيمي آلي, شيمي فيزيک، تجزيه و معدني هستند.

 

زمينه هاي پژوهشي دانشکده شيمي:

 • سنتز ترکيبات کئورديناسيون، نانومواد، کاتالیست ها و انواع بسترهای متخلخل 
 • اسپکترومتري تحرک يوني
 • ليزر اسپکتروسکوپي
 • اوژه و فوتوالکترون اسپکتروسکوپي با تابش سينکروترون طيف سنجي جرمي
 • سنسورها و بيوسنسورها
 • روش هاي مدرن الكتروشيمي و اسپكتروسكوپي در تجزيه داروها
 • سنتز کمپلکس هاي معدني با کاربردهاي گوناگون
 • بيوشيمي معدني
 • روشهاي كمومتريكس 
 • ساخت پليمرهاي پيشرفته
 • ساخت ترکيب هاي مختلف هتروسيکل و پليمرهاي هتروسيکل در حالت جامد و روش ريز موج
 • نظريه پيوند شيمی کوانتومی – شيمی محاسباتی
 • طيف سنجی جرمی زمان پرواز
 • پيل سوختی – باطری
 • کاتاليست های نانو ساختار
 • شبیه سازی ديناميک مولکولی
 • خواص انتقالی
 • ترموديناميک نانو مواد
 • طراحی دارو
 • ترموديناميک آماری
 • نانو سيالات
 • سيالات محدود شده در فضای نانو
 • خوردگی و پوشش
 • سلول های خورشيدی
 • مهندسی سطح
 • فوتو الکتروشيمی
 • روش هاي نوين آماده سازي نمونه
 • استخراج و جداسازي
 • روش هاي جديد در آناليزهاي زيست محيطي
 • مکانيسم واکنش هاي آلي، مطالعات سطح و بررسي خواص کاتاليست ها
 • نانو ترموديناميک و نانو سيالات، سيالات محدود شده در فضاي نانو
 • ترموديناميک آماري
 • نظريه تابعي چگالي
 • ساخت نانو ذرات و بررسي خواص انتقالي آنها
 • پيش بيني خواص انتقالي با استفاده از نظريات موجود و روشهاي محاسباتي
 • کاتاليست هاي ناهمگن
 • شيمي سطح
 • خواص انتقالي سيالات
 • شبيه سازي ديناميک مولکولي

برخي از دستاوردهاي برتر پژوهشي:

- ساخت دستگاه آناليز گازي براي مجتمع فولاد مبارکه.

- ساخت دستگاه شناسايي اتوماتيک مواد مخدر.

- ساخت دستگاه اندازه گيري ميزان کلر ورق مجتمع فولاد مبارکه .

- ساخت دستگاه تعيين ضخامت لايه قلع در ورق قلع اندود براي مجتمع فولاد مبارکه

- ساخت دستگاه تمام اتوماتيك و On-Line روغن ترانس جهت وزارت نيرو

- ساخت سيستم تمام اتوماتيك خنك كننده دستگاه XRF براي مجتمع فولاد مبارکه

- ساخت سنسور تمام اتوماتيك و On-Line گاز H2S براي مجتمع فولاد مبارکه

- دستگاه اسپكترومتر تحرك يوني

مقالات و طرح‌هاي پژوهشي:

تعداد مقالات علمي در کنفرانس هاي خارجي و داخلي (2 سال اخير) 224 مقاله ارائه شده است.

تعداد مقالات ISI (چند سال اخير) 270 مقاله ارائه شده است.

تعداد طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته (طي دوسال اخير):  25 طرح

قراردادهاي پژوهشي با خارج از دانشگاه:  (32 طرح)

   

برخي از افتخارات:

 • انتخاب به عنوان قطب سنسور و شيمي سبز كشور
 • انتخاب به عنوان قطب سنسور و شيمي سبز كشور
 • ساخت سنسور گازهاي احياء فولاد مباركه و نصب آن در خط توليد.
 • كسب سه عنوان دانشمند بين‌المللي براساس شاخص هاي اساسي ESI
 • نفرات اول و پنجم المپياد شيمي سال 86 در مقطع كارشناسي
 • كسب مقام پژوهشكده نمونه استان (سه نفر)
 • كسب رتبه ابتكار در پانزدهمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي
 • ساخت دستگاه اسپكترومتر تحرك يوني در كشور
 • ساخت اولين دستگاه تمام اتوماتيك روغن ترانس در كشور
 • ساخت اولين دستگاه الكتروشيمي براي اندازه‌گيري قلع در صنايع فولاد
 • كسب عنوان كتاب برگزيده سال 81 شيمي عمومي براي رشته‌هاي مهندسي
 • كسب مقام اول و سوم پژوهش‌هاي بنيادي جشنواره خوارزمي (سه نفر)
 • كسب استاد نمونه كشوري توسط انجمن شيمي ايران

تحت نظارت وف ایرانی