رفتن به محتوای اصلی
x

طرح همياري سراي دانشجويان

  با سلام و احترام؛

به استحضار مي رساند پيرو مصوبه جلسه شماره 1140 مورخ 24 / 07 / 1402 هيأت رئيسه محترم دانشگاه، آئين نامه طرح همياري سراي دانشجويان به پيوست خدمتتان ارسال مي گردد. معرفي اسامي دانشجويان پيشنهادي جهت همكاري در اين طرح با توجه به بند شماره 2-3-6 آئين نامه براي هر سراي دانشجويي در يك يا دو كميته فرهنگي، ورزشي و سلامت و نظارت و خدمات تا روز شنبه مورخ 13/ 08 / 1402 به دفتر معاونت دانشجويي اعلام گردد. شايان ذكر است تمامي دستمزدهاي پرداختي به دانشجويان (كاردانشجويي) مطابق با بند شماره 7 آئين نامه، در رابطه با سراها صورت خواهد گرفت.

فایل
پیوست اندازه
آیین نامه طرح همیار دانشجو (125.1 کیلوبایت) 125.1 کیلوبایت
فرم مشخصات همیاران پیشنهادی سراها (14.8 کیلوبایت) 14.8 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی