رفتن به محتوای اصلی
x

Chemistry day

روز شیمی به عنوان یک رویداد مهم در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح می شود که به منظور بالا بردن آگاهی عمومی از اهمیت شیمی در کیفیت زندگی روزمره برگزار شود. امسال، اولین سالی است که مراسم روز شیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

این رویداد فرصتی برای آشنایی دانش آموزان و علاقه مندان با علم شیمی و دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان است.

Shinyday

تحت نظارت وف بومی