رفتن به محتوای اصلی
x

چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

 

این سمینار به جهت تبادل نظر بین اساتید، دانشجویان و صاحبان صنایع در زمینه پیشرفتهای اخیر الکتروشیمی در ایران و جهان و آشنایی باتوانمندیهای خبرگان در جهت گسترش ارتباط علمی بین مراکز پژوهشی و صنعتی کشور، ایجاد هم افزایی فعالیت ها ی پژوهشی در راستا یبومی سازی و ارتقای دانش الکتروشیمی در کشور ، ترویج پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مختلف الکتروشیمی و بهرهگیری از دانش فنی، تبادل اطلاعات و تجارب بین خبرگان، پژوهشگران و صنعتگران عرصه الکتروشیمی برگزار می گردد.

امیدواریم این سمینار باعث تشویق و ترغیب پژوهشگران به کاربردی نمودن نتایج حاصل از پژوهش در حوز ههای مختلف الکتروشیمی شود .

لذا از تمامی پژوهشگران دعوت می شود که آخرین یافته های خود را در زمینه محورهای سمینار جهت برگزاری هرچه پربارتر به دبیرخانه سمینارارسال نمایند .

وبسایت همایش: http://echem14.khu.ac.ir/

 

دبیر علمی: دکتر  محمدحسین مشهدی زاده اردکانی

دبیر اجرایی: دکتر فراهانی ماستری

 

  محورهای سمینار:
 • وبينار الکتروشیمی• الکتروشیمی تجزیه ای
 • • حسگرهای الکتروشیمیایی
 • • سینتیک و ترمودینامیک واکنش های الکتروشیمیایی
 • • الکتروشیمی تولید و ذخیره انرژی
 • • الکترولیز صنعتی
 • • الکتروشیمی انرژی های تجدید پذیر
 • • خوردگی و آبکاری
 • • الکتروسنتز
 • • الکتروکاتالیز
 • • الکتروشیمی سبز
 • • الکتروشیمی محاسباتی
 • • نانوالکتروشیمی
 • • الکتروشیمی- فیزیک
 • • الکتروشیمی صنعتی
 • • زیست الکتروشیمی
 • • سایر موضوع های مرتبط با الکتروشیمی

 

آدرس دبیرخانه:

تهران – خیابان شهید مفتح  دانشگاه خوارزمی – دانشکده شیمی – دبیرخانه چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

تلفن:  ۰۲۱۸۶۰۷۲۷۰۶

 

اولین فراخوان چهاردهمین وبینار دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران

 

مطالب مرتبط

تحت نظارت وف بومی