رفتن به محتوای اصلی
x

دهمین وبینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

وبينار ملی شیمی و محیط زیست

 

آلودگی محیط زیست یکی از بزرگترین ثمرات زیانبار پیشرفت جوامع و گسترش روزافزون صنایع مختلف در جهان شناخته می شود. با وجود عمق اثرات قابل مشاهده و ملموسی که این قضیه در محیط زیست بجای گذاشته است. در این راستا انجمن شیمی ایران برای کمک به پیشگیری از افزایش عمق صدمات وارد شده به محیط زیست از طرف صنایع مربوط به علوم شیمی، اقدام به برپایی سمینارهای شیمی و محیط زیست با همکاری دانشگاه های مختلف کشور نموده است.

هدف از برگزاری این سمینار ایجاد فرصتی دیگر برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی حول محورهای علمی سمینار و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاریهای علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاهی، اجرائی و صنعتی است.

لذا از تمامی محققین، اعضای هیات علمی، دانشجویان محترم و... دعوت می گردد تا آخرین یافته های علمی پژوهشی خود را در محورهای سمینار جهت برگزاری هر چه بهتر سمینار به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

وبسایت همایش: http://chemenv2021.qiet.ac.ir/

 

  دبیر علمی:  دکتر طاهره روحانی دبیر اجرایی:  دکتر مجید مهدویان

 

 

 

 

محورهای همایش:
 • هوا
 • آب
 • خاک
 • انرژی های تجدید پذیر
 • ریزگردها
 • کویر، تالاب و دریا
 • سوخت پاک
 • پسماندها
 • نانوذرات و نانوفناوری
 • کمومتریکس
 • شیمی سبز
 • تعیین استانداردهای زیست محیطی

 

آدرس دبیرخانه:

قوچان - کیلومتر 4 جاده قوچان-مشهد – دانشگاه صنعتی قوچان – دانشکده مهندسی 

پست الکترونیکیchemenv-10@qiet.ac.ir :

تلفن : ۰۵۱۴۷۳۴۴۰۰۶

دورنگار: ۰۵۱۴۷۳۴۳۰۰۱

کد پستی :  ۹۴۷۷۱۷۷۸۷۰

تحت نظارت وف بومی