رفتن به محتوای اصلی
x

جناب آقای پروفسور حدادزاده بعنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 97 در گرایش شیمی معدنی

جناب آقای پروفسور حدادزاده بعنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 97 در گرایش شیمی معدنی برگزیده شدند

بیستمین کنگره ملی شیمی انجمن شیمی ایران    

تحت نظارت وف بومی