رفتن به محتوای اصلی
x

جذب امریه وزارت علوم در قالب امریه ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه صنعتی اصفهان-اعزام آبان ۴۰۱

با سلام و احترام

        باستحضار مي رساند در راستاي پشتيباني و تقويت فعاليت هاي پژوهشي و به منظور بكارگيري مشمولان دانش آموخته دانشگاهي در قالب امريه ارتباط با جامعه و صنعت بپيوست فراخوان زمانبندي براي اعزام آبان ۱۴۰۱ تقديم مي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد اطلاع رساني جامع در خصوص اين فراخوان به دانش آموختگان و اعضاي هيات علمي آن مجموعه صورت پذيرد. با توجه به سهميه محدود دو نفر تخصيص يافته به اين دانشگاه، در صورتي كه اعضاي هيات علمي آن واحد متقاضي استفاده از اين فرصت هستند افراد مورد نظر و حائز شرايط عمومي فراخوان امريه وزارت عتف را جهت ثبت نام در سامانه amriye.msrt.ir از زمان مشخص 27 / 05 / 1401 تا 05 / 06 / 1401، با توجه به مراحل شرايط اختصاصي ذيل راهنمائي نمايند.

1- ثبت نام در سامانه امريه وزارت علوم و تاييد در آن

2- اعلام كتبي استاد متقاضي سرباز امريه پژوهشيار در خصوص تقبل كليه هزينه ها و حقوق و مزاياي ايشان از محل اعتبارات طرح هاي تحقيقاتي به اين اداره

3- شركت دانش آموخته متقاضي در مصاحبه گزينشي اين اداره و كسب تائيديه نهائي

تحت نظارت وف بومی