رفتن به محتوای اصلی
x

بیست و سومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران

توضیحات

 

محورهای کنفرانس:

 

بیست و دومین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران به منظور آشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران شیمی فیزیک کشور  با آخرین دستاوردهای علمی گسترش و تقویت علمی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی در زمینه های زیر برگزار می شود:

 • ترمودینامیک شیمیایی
 • سینتیک شیمیایی
 • ترمودینامیک آماری
 • شیمی کوانتومی
 • طیف سنجی مولکولی
 • الکتروشیمی
 • شیمی سطح و حالت جامد
 • شیمی محاسباتی
 • شیمی فیزیک کاربردی
 • نانو شیمی فیزیک
 • شیمی فیزیک زیستی
 • مهندسی شیمی
 • آموزش شیمی

website: https://physchem23.uk.ac.ir/

 

تحت نظارت وف بومی