رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات

Environmental Applications of Carbon Nanomaterials-Based Devices
Environmental Applications of Carbon Nanomaterials-Based Devices
نویسنده : Shadpour Mallakpour, Chaudhery M Hussain
اصول اساسی شیمی معدنی
اصول اساسی شیمی معدنی (II)
ترجمه : حسین منصور ترشیزی, حسن حدادزاده
کاربرد دستگاههای در شیمی
کاربرد دستگاههای در شیمی بررسی اصول الکترونیکی و تکنیکی
ترجمه : حسن حدادزاده, مهری مهرجو, سید مسعود برکاتی
شیمی معدنی ۳
شیمی معدنی ۳
نویسنده : مسعود میرزائي شهرابی,محمد جوشقانی,حسن حدادزاده,سعید رعیتی,حمود خانمحمدی,امیر شکوه سلجوقی,محمد یوسفی
شیمی معدنی ۲
شیمی معدنی ۲
نویسنده : مسعود میرزائي شهرابی,حسین حدادزاده,طاهره صداقت,عزت رفیعی,امیر شکوه سلجوقی

تحت نظارت وف ایرانی