رفتن به محتوای اصلی
x

۱۵ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ۲۰۲۱ ايران

فهرست پژوهشگران پر استناد (Highly Cited Researchers) که در ایران به فهرست یک‌درصد دانشمندان برتر جهان معروف است، فهرستی از پر استنادترین پژوهشگران دنیا است که حداقل یک مقاله آن ها در زمینه ی موضوعی مورد فعالیت جزو یک درصد برتر کل مقالات آن حوزه است.
اعضاي هيئت علمي دانشكده مهندسي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان در اين فهرست با بيشترين تعداد حضور دارند. دكترمحمد شاهدي، دكترعلي نصيرپور، دكتر سيد اميرحسين گلي، دكتر مهدي رحيم ملك، دكتر محمد رضا مصدقي، دكتر ميلاد فتحي و دکتر شمس اله ایوبی در فهرست يك درصد دانشمندان برتر جهان در حوزه كشاورزي قرار گرفته اند. 
دكتر بهزاد رضايي و دكتر علي اصغر انصافي از دانشكده شيمي، دکتر محمدحسين فتحی، دکتر مرتضي شمعانيان و دكتر محمدرضا طرقي نژاد ازدانشكده مهندسي مواد، دیگر اساتيد پر استناد دانشگاه صنعتی اصفهان در دو رشته شيمي و مهندسي مواد در اين فهرست هستند.
همچنين دكتر حسين فرزانه فردعضو هیئت علمی دانشكده مهندسي برق وكامپيوتر، دكتر كيخسرو كريمي عضو هیئت علمی دانشكده مهندسي شيمي و دكتر محمدرضا سليم پور عضو هیئت علمی دانشكده مهندسي مكانيك ديگر اساتيد پراستناد دانشگاه صنعتي اصفهان در فهرست پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ۲۰۲۱ ايران به شمار می روند.
براساس اطلاعات مركز اعتبارسنجي وب ساينس كه توسط پايگاه استنادي علوم جهان اسلام منتشر شده است، ‍۴۸۱ دانشمند با مليت ايراني در فهرست دانشمندان يك درصد برتر ايران قرار گرفته اند.
گفتني است: برای قرار گرفتن در فهرست پژوهشگران برتر، کلیه فعالیت های علمی ۱۰ ساله اخیر در بازه زماني ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ در سطح بین المللی از جمله تعداد مقالات، تعداد استناد ها، تعداد مقالات پراستناد و تعداد استناد به مقالات پراستناد مورد بررسی قرار گرفته است.
 همچنین مسایلی نظیر رعایت اصول اخلاقی در پژوهش، رعایت میزان خوداستنادی در حد قابل قبول و نیز مقالات بازپس‌گیری شده در انتخاب یک پژوهشگر از این فهرست مؤثر هستند.

تحت نظارت وف ایرانی