رفتن به محتوای اصلی
x

نشست چالش های رشته نانوشیمی 

 

نشست دوم

📣انجمن علمی دانشکده شیمی  برگزار می کند:

🧪 نشست چالش های رشته نانوشیمی 

🌿مهندس وحید صباغی
🌸دانشجوی دکتری تخصصی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران  
🌸برنده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان
🌸رتبه اول کارشناسی ارشد نانوشیمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
🌸رتبه اول دکتری تخصصی نانو دانشگاه تهران 

📅  چهارشنبه ۱۹ خرداد
ساعت ۱۰-۱۱ صبح

💰 ورود برای همگی آزاد است.
https://meet.iut.ac.ir/b/2rd-uyv-a6m-iuh

تحت نظارت وف ایرانی