رفتن به محتوای اصلی
x

راه اندازي دستگاه آناليز عنصري (CHNS)

با سلام

احتراماً، به استحضار ميرساند، دستگاه آناليز عنصري (CHNS) آزمايشگاه مركزي با پيگيري هاي لازم، تعمير و آمادة سرويس دهي به اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان گرامي تحصيلات تكميلي دانشگاه مي باشد. لازم به ذكر است، مُد CHN دستگاه كاملاً دقيق و بدون خطا كاليبره شده ولي ستون سولفور (S) دستگاه مذكور، به دليل كاهش ظرفيت بازدهي و استهلاك، از دقّت كافي براي اندازه گيري سولفور در درصدهاي جرمي بالاي گوگرد برخوردار نيست و محدودة اندازه گيري آن در حدود 5 درصد جرمي مي باشد، بنابراين در ارسال نمونه ها به اين موضوع توجه فرماييد. لازم به يادآوري است كه آزمايشگاه مركزي در تلاش براي خريد و جايگزين نمودن ستون جديد در آيندة نزديك مي باشد.

باتشکر

عليرضا نجفي چرمهيني
رييس آزمايشگاه مركزي

تحت نظارت وف ایرانی