رفتن به محتوای اصلی
x

جناب آقای پروفسور بهزاد رضایی بعنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 97 در گرایش شیمی تجریه برگزیده شدند

 

  • جناب آقای پروفسور بهزاد رضایی بعنوان شیمیدان برجسته کشور در سال 97 در گرایش شیمی تجریه برگزیده شدند

تحت نظارت وف ایرانی