رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه اراسموس پلاس

erasmus

 

مجموعه برنامه های ز پالس (Plus Erasmus) در چارچوب ابتکار دوم تحرك جوانان(move the on Youth) سند استراتژی اروپا تعریف و اجرا می شود. اراسموس پالس در واقع طرحی اروپایی برای رویارویی با چالش های اجتماعی اروپا با تاکید بر چالش جوانان است و بر آموزش و ایجاد مهارت برای جوانان با هدف ادغام آنها در بازار کار تاکید دارد. این برنامه قبال بین سالهای 2007 تا 2013 با نام «اراسموس موندوس» اجرا می شد ولی اتحادیه اروپا بعد از تجمیع چند برنامه آموزشی مختلف از جمله خود برنامه اراسموس موندوس، برنامه جدید خود با نام «+Erasmus» را به وجود آورد. هدف برنامه اراسموس موندوس، جهانی کردن آموزش اروپایی بود ولی ظاهرا بعد از بحران مالی اتحادیه اروپا، اراسموس پالس سبقه ای درون نگرانه تر دارد. 

ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به پایگاه رسمی اطلاع رسانی برنامه به آدرس http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations_en مراجعه نمائید.

فایل
پیوست اندازه
erasmus_information_individual_studyabroad2020-final.pdf 2.42 مگابایت

تحت نظارت وف ایرانی