رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب معاون پژوهشی دانشکده شیمی

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر فرخ پور به عنوان معاون محترم پژوهشی دانشکده شیمی منصوب گردید.

وهمچنین ریاست محترم دانشگاه طی حکم جداگانه ای از زحمات صادقانه وخدمات موثر وارزشمند جناب آقای دکتر جعفری در دوره مسئولیت معاون پژوهشی دانشکده شیمی تشکر وقدردانی نمودند.

در ضمن همکاران دانشکده شیمی از خداوند سبحان برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی دارند.

تحت نظارت وف ایرانی