رفتن به محتوای اصلی
x

انتصاب معاون آموزشی دانشکده شیمی

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حیدری به عنوان معاون محترم آموزشی دانشکده شیمی منصوب گردید.

وهمچنین ریاست محترم دانشگاه طی حکم جداگانه ای از زحمات صادقانه وخدمات موثر وارزشمند جناب آقای دکتر فرخ پور در دوره مسولیت معاون آموزشی دانشکده شیمی تشکر وقدردانی نمودند.

در ضمن همکاران دانشکده شیمی از خداوند سبحان برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی دارند.

تحت نظارت وف ایرانی