رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه برگزاری كارگاه‌های ايمنی و بهداشت عمومی

احتراما به استحضار مي رساند دوره عمومي آموزش ايمني براي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه در روز هاي ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ برگزار مي گردد. اين دوره به صورت حضوري برگزار مي گردد. آزمون پاياني آن غير حضوري و شرط قبولي آن كسب حداقل نمره ۱۴ از ۲۰ مي باشد. حضور در اين دوره و كسب نمره قبولي براي دانشجويان تمام دانشكده ها الزامي است مانند سالهاي گذشته حضور در آزمايشگاهها و برگزاري جلسه دفاع دانشجويان منوط به كسب نمره قبولي در اين دوره است. تحت هيچ شرايطي امكان برگزاري مجدد دوره وجود ندارد. ساعت شروع دوره در هر روز ۸ صبح و ساعت پايان آن ۱۲ و نيم ظهر مي باشد. مكان برگزاري دوره تالار شيخ بهايي دانشگاه مي باشد. افراد غايب در دوره حق شركت در آزمون پاياني ندارند. هر دانشجويي كه به هر نحوي شئون برگزاري دوره را رعايت نكند از شركت در آزمون پاياني محروم خواهد شد.

گروه اول: روز چهارشنبه تاريخ 01/11/19

گروه دوم: روز پنجشنبه تاريخ 01/11/20

اخذ كارگاه فوق براي كليه دانشجويان كارشناسي ارشد وروديهای 1398 تا 1401 و دانشجويان دكتری وروديهای 1397 تا 1401 الزامی ميباشد.

فایل
پیوست اندازه
فایل پیوست 1 281.31 کیلوبایت
فایل پیوست 2 201.93 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی