رفتن به محتوای اصلی
x

استانداردهاي مربوط به حضور در دانشگاه و واكسيناسيون كوويد 19

         با سلام

         احتراماً به استحضار مي‌رساند با استناد به آخرين پروتكل ابلاغ شده وزرات بهداشت نسخه شهريور 1400 در خصوص پروتكل هاي بهداشتي مبارزه با بيماري كوويد-19 (كرونا ويروس) در دانشگاه ها، مراكز آموزشي و تحقيقاتي ، جهت حضور در دانشگاه با اولويت فراهم كردن شرايط لازم براي حفظ سلامت دانشگاهيان و كاهش مواجهه، قطع زنجيره تماس بيماري كوويد، علاوه بر لزوم كامل بودن واكسيناسيون همه اعضاي دانشگاهي اعم از كاركنان، اساتيد، دانشجويان و ساير افراد حاضر در دانشگاه از جمله پيمانكاران و ... با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي ، رعايت نكات و موارد زير الزامي مي‌باشد.

–        رعايت اصول بهداشتي از قبيل فاصله گذاري فيزيكي حداقل 2 متر در فضاي كلاس، آزمايشگاه، كارگاه، اماكن عمومي دانشگاه و ...

–        برقراري شرايط تهويه مناسب و كافي

–        رعايت پروتكل هاي بهداشتي در سرويس هاي اياب و ذهاب

–        گندزدايي و ضدعفوني مستمر ابزار و تجهيزات عمومي

–        اجراي فعاليت هاي ورزشي، برگزاري كلاس هاي فوق برنامه منوط به رعايت پروتكل هاي بهداشتي و ملاحظات رنگبندي

–        استفاده از ماسك در همه قسمت هاي دانشگاه الخصوص در مكان هاي عمومي

–        تمهيد اتاق قرنطينه واتاق ايزوله جهت افراد مشكوك يا مبتلا به كوويد

–        و ...

تحت نظارت وف ایرانی