رفتن به محتوای اصلی
x

آيين نامه اجرايي هدفمندسازي پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشگاه

باسلام

  احتراما، به پيوست آيين‌نامه اجرايي هدفمند‌سازي پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشگاه مصوب شوراي تحصيلات‌تكميلي مورخ 2 / 4 / 1400 و تاييد شده در جلسه  هيئت رئيسه دانشگاه مورخ  28/  4 / 1400 جهت استحضار و دستور بهره‌برداري تقديم مي‌شود. با عنايت به اينكه سياستها و جهت‌گيري‌هايي اخير وزارت عتف توجه ويژه‌اي به پارسا‌هاي تقاضامحور داشته و تعداد و سرانه اين دسته از پارساها به عنوان يك شاخص مهم در برخي از برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با منافع دانشگاه و همكاران هيئت علمي لحاظ خواهد شد،  متمني است ضرورت و اهميت اين نوع از پارساها به همكاران هيئت‌علمي در آن دانشكده تبيين گردد. 

فایل
پیوست اندازه
فایل پیوست (842.18 کیلوبایت) 842.18 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی