رفتن به محتوای اصلی
x

تخفيف های شبكه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی

با سلام

احتراماً، به استحضار ميرساند، تخفيف های شبكه آزمايشگاهی فناوری های راهبردی از تاريخ 23 فروردين ماه لغايت 31 شهريورماه سال جاري، براي گروه هاي مختلف به شرح ذيل در دسترس مي باشد:

* تخفيف 50 درصدي تا سقف 100 ميليون ريال (ويژة اعضاي محترم هيئت علمي جوان).

* تخفيف 50 درصدي تا سقف 40 ميليون ريال (ويژة دانشجويان گرامي كارشناسي ارشد، دكترا و پسا دكترا).

* تخفيف 20 درصدي تا سقف 5 ميليون ريال (ويژة اعضاي جديد باشگاه مشتريان).

* تخفيف ويژه اعضاي هيئت علمي تا سقف 100 مليون ريال و50 درصد تخفيف

فایل

تحت نظارت وف بومی