با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم که همکار عزیز و فرهیخته امان، جناب آقای دکتر محمدرضا سعیدی استاد سابق این دانشکده و رییس اسبق دانشگاه صنعتی اصفهان و استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف، در صبح ۲۷ تیرماه دارفانی را وداع گفتند. یاد و خاطره ایشان همواره در دل و ذهن همکارانشان و دوستانشان و بطور کلی در ذهن جامعه علمی کشور به نیکی باقی خواهد ماند. از جانب خود و همکارانم در دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، این فقدان بزرگ را به همسر گرامی ایشان، فرزندان عزیزش و خانواده بزرگ جامعه علمی کشور تسلیت عرض نموده و از خدای بزرگ برای آن شادروان آمرزش و غفران و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت می نمائیم.

دکتر علی اصغر انصافی

رئیس دانشکده شیمی