آقای پويان نوابی کسب رتبه يک کارشناسی ارشد شيمی  سال 98  را تبريک و تهنيت می گوييم.