دکتر محمد
دیناری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: شيمي پليمر-نانو تکنولوژي -شيمي سبز-دارورساني هدفمند-نانو کامپوزيت
گروه: شیمی آلی
تلفن: Email: dinari@cc.iut.ac.ir 03133913270
فکس: 03133912350
Email: dinari@cc.iut.ac.ir