پروفسور حسین توکل
هیات علمی
استاد
شیمی آلی
نانو تيوب هاي اصلاح شده- سنتزهاي چند جزئي - شيمي محاسباتي
03133913241