پروفسور مهران غیاثی
هیات علمی
استاد
شیمی آلی
کاتاليست هاي ناهمگن - حذف آلاينده ها - اصلاح سطح جاذب ها - رهایش دارو
03133913254