در آزمایشگاه پژوهشی دکتر محمدنژاد نانواکسیدهای فلزی با ویژگی های بی همتا و بهبود یافته  از پیش ماده های  الکوکسیدهای فلزی تهیه می شوند. تهیه چنین مواد ویژه ای به عنوان هسته اولیه کار پژوهشی درنظر گرفته می شود و راه را برای بررسی کاربردهای گسترده آن ها در زمینه های پژوهشی مختلفی از قبیل کاتالیست ها، حسگرها، جاذب ها و ... فراهم می کند.  تهیه مولکول های آلی قندی و اصلاح ساختار مولکولی آن ها و تهیه  و شناسایی کمپلکس‌های قندی از دیگر زمینه های پژوهشی این آزمایشگاه است. همچنین، تهیه و شناسایی لیگاندهای گیره ای (Pincer) و کمپلکس های آن ها از زمینه های پژوهشی بسیار با اهمیت و به روز است که دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در این گروه  در این زمینه فعال هستند و همکاری های بین المللی در این زمینه ها با دانشگاه های بزرگ و مطرح در کانادا و آلمان در حال انجام است.

دکترغلام حسین محمدنژاد
هیات علمی
دانشیار
شیمی معدنی
شیمی مواد، نانو شیمی، تهیه اکسیدهای فلزی از الکوکسید های فلزی، تهیه و شناسایی کمپلکس‌های قندی، تهیه و شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس‌های فلزی
03133913279