مکان: تالار ۸
ساعت: 19:00
تاریخ: يكشنبه, خرداد 27, 1397