بخش: دکتری
مکان: تالار شهید فتوحی (تالار8)
ساعت: 22:00
تاریخ: شنبه, ارديبهشت 29, 1397