مکان: سمینار 3
ساعت: 22:00
تاریخ: شنبه, ارديبهشت 29, 1397

نخستین رویداد کارآفرینی سال 97 در دانشگاه صنعتی اصفهان، با هدف معرفی ایده های مناسب کسب و کار با حضور، سرمایه گذاران، داوران، دانشجویان و اعضای هیأت علمی در این دانشگاه برگزار شد.

مدیر مرکز نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان، هدف از برگزاری این رویداد را آغاز همکاری این دانشگاه با شرکت سرمایه گذاری دیموند عنوان کرد و گفت: این شرکت مطابق با تفاهمنامه منعقد شده با دانشگاه صنعتی اصفهان یک شتابدهنده کسب و کار و ایده را در این دانشگاه ایجاد خواهد نمود. دکتر جعفر قیصری، با اشاره به ارتباطات بین المللی مناسب این شتابدهنده و فعالیت آن در حوزه های مرتبط با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری آی تی، افزود: همزمان با آغاز همکاری مرکز مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت سرمایه گذاری دیموند، نخستین رویداد دیموندپیچ در اصفهان با موضوع خدمات و خرده فروشی برگزار شد. وی با بیان این که شش تیم ایده پرداز در این برنامه، کسب و کار خود در استان اصفهان را ارایه نمودند، گفت: سه ایده برتری که در این رویداد معرفی شدند، علاوه بر دسترسی به فضا و امکانات مرکز مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان، از خدمات مشاوره، مانیتورینگ، هدایت و جذب سرمایه گذار برخوردار خواهند شد. گفتنی است: نخستین رویداد دیموند در اصفهان با همکاری مرکز مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت سرمایه گذاری دیموند عصر چهارشنبه 29 فروردین ماه با حضور ایده پردازان، سرمایه گذاران، داوران، دانشجویان و اعضای هیأت علمی در این دانشگاه برگزار شد.