باتوجه به ضرورت رعایت فرمت یکسان در رسم شکلها و فرمولهای شیمیایی در پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی استایل طراحی شده زیر را دانلود کرده و برای رسم از نرم افزار Chem Office استفاده نمایید.

استایل  مورد نظر