دکتر کیومرث زرگوش

مرتبه علمی :

استادیار

زمینه فعالیت :

نورتابي شيميايي-حسگر زيستي-نشانگر زيستي -نانو مواد -نانو کامپوزيت

تلفن:

0098-0311-3913287

پست الکترونیکی:

kiomarszargoosh@yahoo.com

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس