پروفسورحسین توکل

مرتبه علمی :

استاد

زمینه فعالیت :

نانو تيوبهاي اصلاح شده-سنتزهاي چند جزئي -شيمي محاسباتي

تلفن:

98-311-3913241

پست الکترونیکی:

h_tavakol@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس