دکتر امیر عبدالملکی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

غشاء هاي الکتروليت پليمري-نانو کامپوزيت هاي پليمري -مواد بر پايه گرافن -پليمرهاي با کارايي بالا

تلفن:

98-311-3913249

پست الکترونیکی:

abdolmaleki@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری - دانشگاه شیراز