دكتر محمد ژيانی

مرتبه علمی :

دانشیار

زمینه فعالیت :

ساخت و ارزیابی پیلهای سوختی پلیمری(single cell and Stack) الکترولایزر های تولید هیدروژن، باتریهای Li/SOCl2 و اجزای انها، ساخت وارزیابی انواع کاتالیستهای نانو ساختار ،

تلفن:

0098-031-33913263

پست الکترونیکی:

m_zhiani@cc.iut.ac.ir

آدرس وب سایت :

Go to Website

مدرک و محل اخذ مدرک

دکتری -دانشگاه تربیت مدرس