افتخارات 

آقای دکتر علی اصغر انصافی استاد دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان ضمن کسب عنوان برگزیده سومین دوره جایزه ملی علامه طباطبایی، توسط رییس جمهور تجلیل شد

آقای دکتر عبدالرضا حاجی پور موفق به کسب رتبه سوم گروه تخصصی علوم پایه جشنواره رازی شده اند