در نوزدهمین کنگره شیمی ایران آقای دکتر مهران غیاثی بعنوان شیمیدان برجسته و پیشرو در شیمی آلی از طرف انجمن شیمی ایران انتخاب و لوح تقدیر دریافت نمودند